Warszawa, Polska
+ 48 696-820-492
biuro@serwis-tekstowy.pl

Regulamin

Świadczenie usług realizowane jest zgodnie z obowiązującym prawem, tj.  Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089) oraz Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204).

Serwis-tekstowy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z w/w prawem wykorzystanie przekazywanych materiałów tekstowych.

Serwis-tekstowy.pl swoje usługi realizuje w oparciu o niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy realizacji zlecenia.

  1. Serwis-tekstowy.pl świadczy swoje usługi na terenie Warszawy i całej Polski za pośrednictwem Internetu oraz kontaktu bezpośredniego.
  2. Praca i realizacja zlecenia przez Serwis-tekstowy.pl następuje zgodnie z wybranym przez Zleceniodawcę harmonogramem pracy, tj. w całości, etapami, innej.
  3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zleceniodawcy – Zleceniobiorca, tj. serwis-tekstowy.pl otrzymuje ustaloną wspólnie i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę kwotę wynagrodzenia.
  4. Płatność w przypadku prac serwisu nad tekstem do opracowań prac dyplomowych dokonywana jest w 2 ratach. W przypadku pozostałych zleceń zasady rozliczenia ustalane są indywidualnie.
  5. Forma przekazania Zleceniodawcy materiałów tekstowych uzależniona jest od rodzaju zlecenia, najczęściej przekazanie następuje w całości bądź etapami drogą elektroniczną, lub inną ustaloną indywidualnie.
  6. Zleceniodawca ma prawo zareklamować otrzymany tekst/dokument/wykonaną usługę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Zleceniobiorca po uznaniu pisemnej reklamacji Zleceniodawcy dokonuje w ciągu 7 dni kalendarzowych odpowiedniej korekty.

Wszelkie poprawki i korekty nanoszone są bezpłatnie zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy.

Serwis-tekstowy.pl nie korzysta z systemu antyplagiat, wszelkie współczynniki podobieństwa powstałe w trakcie pracy serwisu są bezpłatnie usuwane przez Zleceniobiorcę.